3 Tes Utama Pemeriksaan Tuba Falopi yang Tersumbat Salah Satu Bukan Recommended

Tuba falopi mengalami penyumbatan membuat susah hamil maka perlu dilakukan pemeriksaan tuba falopi. Jika saluran tuba ini mengalami masalah, sebaiknya diperiksakan kepada dokter kandungan untukĀ  mendapatkan hasil yang akurat. Berikut ini adalah 3 Tes utama pemeriksaaan falopi yang tersumbat.